Groep 8

Op deze pagina vind je alle algemene informatie over groep 8!  

Dit jaar zijn meester Pascal en juf Charlotte de leerkrachten van groep 8. 

Meester Pascal geeft les op maandag en dinsdag.
Meester Pascal is te bereiken op
p.soest@marberna.nl

 

Juf Charlotte geeft les van woensdag t/m vrijdag.
Juf Charlotte is te bereiken op 
c.koning@marberna.nl  

 

Gym  
Groep 8 heeft twee keer in de week gym. Dit is op maandag en op donderdag. Op maandag van 8.30u - 9.20u en op donderdag 11.05u - 11.55u. 

 

Huiswerk  
Er wordt meerdere keren per week huiswerk meegegeven.

Op maandag is er spellingshuiswerk, op dinsdag rekenen, op woensdag werkwoordspelling en op donderdag ontleden. Op vrijdag is er in de projectweken een leertoets.     

Duolezen

Het duolezen is dit schooljaar samen met groep 7 op maandag- en dinsdagmiddag om 13.00u.

 

Klassenouders  
De klassenmoeders dit jaar zijn Ellen (moeder van Linda-Sophie) en Daphne (moeder van Adjoa).


Inloop  

In de week voor de vakanties is er inloopmoment. De ouders zijn dan van harte welkom om in de klas te komen kijken.