Groep 8

Op deze pagina vind je alle algemene informatie over groep 8!  
 

Dit jaar zijn juf Kayleigh en juf Eline de leerkrachten van groep 8.  

 
Juf Kayleigh werkt op dinsdag, woensdag en donderdag in groep 8 Op dinsdag zal zij leerlingen buiten de klas ondersteunen. 
Ze is te bereiken op het volgende e-mailadres: k.nijzingh@marberna.nl

Juf Eline staat op maandag, dinsdag en vrijdag voor de groep. Ze is te bereiken op het volgende e-mailadres: e.heck@marberna.nl
 

Duo lezen   Dit jaar gaan we duo-lezen op donderdag- en vrijdagmiddag (13.00 uur).

 
Gym  
Groep 8 heeft twee keer in de week gym. Op maandagochtend van 08.30 uur tot 09.20 uur en op woensdagochtend van 08.30 uur tot 09.20 uur. Aangezien er vaak gymspullen kwijtraken, raden wij aan om de spullen van een naam te voorzien.  
 
Huiswerk  
De leerlingen leveren iedere week vier keer werk in wat ze thuis hebben gemaakt. Op maandag is dit spelling, op dinsdag rekenen, op woensdag werkwoordspelling en op donderdag ontleden. Op vrijdag is er een leertoets voor Alles-in-1 project. Daarnaast worden er ook topografietoetsen afgenomen. Deze worden verspreid door het jaar heen afgenomen en wordt met de kinderen ingepland in hun agenda.  
 
Planning werkstukken en presentaties 
Eerste thuiswerkstuk à inleveren op donderdag 23 december.  
Onderwerp: Landen binnen het project.  
Boekbespreking à In de periode tussen de herfst- en kerstvakantie. 
Tweede thuis-/schoolwerkstuk à Inleveren op woensdag 23 februari. 
Onderwerp: Het schrijven van een dagboek vanuit een personage uit de geschiedenis.  
Spreekbeurtà In de periode tussen de voorjaars- en meivakantie.  
Onderwerp volgt nog 
 
Thema project  
Dit schooljaar komen de volgende projecten aan bod:  
Project 1: Afrika en Azië  
Project 2: Geloof 
Project 3: Moderne geschiedenis 
Project 4: Communicatie  
Project 5: Milieu en kringloop 

lezen op donderdag- en vrijdagmiddag (13.00 uur).  
 
Gym  
Groep 8 heeft twee keer in de week gym. Op maandagochtend van 08.30 uur tot 09.20 uur en op woensdagochtend van 08.30 uur tot 09.20 uur. Aangezien er vaak gymspullen kwijtraken, raden wij aan om de spullen van een naam te voorzien.  
 
Huiswerk  
De leerlingen leveren iedere week vier keer werk in wat ze thuis hebben gemaakt. Op maandag is dit spelling, op dinsdag rekenen, op woensdag werkwoordspelling en op donderdag ontleden. Op vrijdag is er een leertoets voor Alles-in-1 project. Daarnaast worden er ook topografietoetsen afgenomen. Deze worden verspreid door het jaar heen afgenomen en wordt met de kinderen ingepland in hun agenda.  
 
Planning werkstukken en presentaties 
Eerste thuiswerkstuk à inleveren op donderdag 23 december.  
Onderwerp: Landen binnen het project.  
Boekbespreking à In de periode tussen de herfst- en kerstvakantie. 
Tweede thuis-/schoolwerkstuk à Inleveren op woensdag 23 februari. 
Onderwerp: Het schrijven van een dagboek vanuit een personage uit de geschiedenis.  
Spreekbeurtà In de periode tussen de voorjaars- en meivakantie.  
Onderwerp volgt nog 
 
Thema project  
Dit schooljaar komen de volgende projecten aan bod:  
Project 1: Afrika en Azië  
Project 2: Geloof 
Project 3: Moderne geschiedenis 
Project 4: Communicatie  
Project 5: Milieu en kringloop 

Als de coronaregels het toelaten, is er in de week voor een vakantie inloop om te komen bewonderen wat de klas heeft geleerd en gemaakt tijdens het project.  
 
We gaan er met zijn allen een topjaar van maken!