Groep 8

Op deze pagina vind je alle algemene informatie over groep 8!  
 

Dit jaar is juf Kayleigh fulltime de leerkracht van groep 8. De ondersteuning zal gedaan worden door Amanda Drabbe en door Ronald Duijs.  

 
Ze is te bereiken op het volgende e-mailadres: k.nijzingh@marberna.nl

 

Gym  

Groep 8 heeft twee keer in de week gym. Op maandagochtend van 08.30 uur tot 09.20 uur en op woensdagochtend van 08.30 uur tot 09.20 uur. Aangezien er vaak gymspullen kwijtraken, raden wij aan om de spullen van een naam te voorzien.  
 
Huiswerk  
De leerlingen leveren iedere week vier keer werk in wat ze thuis hebben gemaakt. Op maandag is dit spelling, op dinsdag rekenen, op woensdag werkwoordspelling en op donderdag ontleden. Op vrijdag is er een leertoets voor Alles-in-1 project. Daarnaast worden er ook topografietoetsen afgenomen. Deze worden verspreid door het jaar heen afgenomen en wordt met de kinderen ingepland in hun agenda.   Voor het inleveren van het huiswerk geldt dat het tot de kerstvakantie twee keer vergeten mag worden per onderdeel. De keren hierna dat het huiswerk niet in orde is zal het kind op de dag zelf het huiswerk na moeten inhalen. Hierbij is het kind zelf verantwoordelijk voor eventuele trainingen of andere activiteiten die dan na school plaatsvinden. 

 
Planning werkstukken en presentaties 
Eerste thuiswerkstuk: 
Onderwerp: Landen binnen het project.   

 Boekbespreking: 
In de periode tussen de herfst- en kerstvakantie.  
 
Tweede thuis-/schoolwerkstuk:   
Onderwerp: Het schrijven van een dagboek vanuit een personage uit de geschiedenis.   
 
Spreekbeurt: 
In de periode tussen de voorjaars- en meivakantie.   
Onderwerp: beroepen 

 
Thema project  
Dit schooljaar komen de volgende projecten aan bod:  
Project 1: Amerika, Australië, Antarctica en de oceanen   
Project 2: Voeding 
Project 3: Verkeer & vervoer 
Project 4: Moderne geschiedenis  
Project 5: Mensen 

Bijzondere activiteiten dit schooljaar:

  • EHBO-lessen
  • Musical
  • Afscheidskamp
  • Eindejaarsactiviteiten
  • Eindcito

We gaan er met zijn allen een topjaar van maken!