Aanmeldprocedure basisonderwijs Leidschendam en Voorburg

Dit is het huidige aanmeldbeleid wat geldt op onze school. Het beleid is gebaseerd op het stichtingsbrede toelatingsbeleid.

Voor-aanmelden
U kunt als ouder uw kind voor-aanmelden op een basisschool. Dit kan vanaf het moment dat uw kind geboren is totdat uw kind 3 jaar wordt. U kunt uw kind voor-aanmelden op meerdere basisscholen. Alle vooraanmeldingen die wij ontvangen binnen een aanmeldperiode gelden als gelijktijdig. U heeft dus geen voorrang door vroeg voor- aan te melden. Op de Maria Bernadette kunt u dit doen door het formulier van de site te downloaden en te retourneren per mail, post of langs te brengen. U ontvangt van ons binnen drie weken een ontvangstbevestiging. (Vakantieweken niet inbegrepen)

Inzet aanmeldperiode en wachtlijstplaatsen
Onze school heeft 30 plaatsen beschikbaar, deze zijn verdeeld per kwartaal. Daarnaast houden we per kwartaal in principe wachtlijst-plaatsen aan. Deze krijgen een mogelijkheid als in een volgend kwartaal eventueel minder kinderen aangemeld zijn of eventueel nog plaats is na loting. U kunt uw kind maximaal één keer aanmelden op onze school. Na een afwijzing kunt u uw kind niet nogmaals aanmelden voor een volgende aanmeldperiode.

Aantal kindplaatsen en aanmeldperioden
Alle kindplaatsen verdelen we over vier aanmeldperioden per schooljaar. Daarbij houden wij rekening met het verwachte aantal kinderen dat voldoet aan de voorrangsregels. Het aantal beschikbare kindplaatsen per aanmeldperiode en de data van de vier aanmeldperioden vindt u hieronder:

Aanmeldperiode (Cohort)
Kinderen worden 4 jaar in onderstaande periode
Aantal beschikbare plaatsen Eventuele loting en brief uit
 juli t/m september 2024 6 maandag 2 oktober 2023
 oktober t/m december 2024 11 maandag 8 januari 2024
 januari t/m maart 2025 5 dinsdag 2 april 2024
 april t/m juni 2025 9 maandag 24 juni 2024
 juli t/m september 2025 5 n.n.b (begin oktober 2024)

 

 

 

Voorrangsregels
Na afloop van de aanmeldperiode wijzen we plaatsen toe. Daarbij hanteren we de volgende voorrangsregels.
1.      Broertjes en zusjes van kinderen die op school zitten op het moment dat het kind drie jaar wordt en aangemeld is bij ons op school
2.      Kinderen waarvan één van de ouders een dienstverband heeft bij Panta Rhei
3.      Kinderen uit de gemeente Leidschendam of Voorburg
4.      Kinderen van de wachtlijst uit het betreffende cohort
5.      Kinderen van ouders die na het 3e jaar van het kind naar Leidschendam/Voorburg zijn verhuisd
6.      Kinderen van eerdere cohorten uit het gebied Leidschendam/Voorburg
7.      Kinderen van buiten het plaatsingsgebied. Deze groep kinderen krijgt plaats, nadat alle cohorten zijn gevuld en er geen ouders meer op de wachtlijst staan. 

De omvang van de groep leerlingen per voorrangscriterium kan dusdanig groot zijn dat binnen deze groep geloot moet worden. Voldoen aan een voorrangsregel betekent dus niet automatisch dat uw kind geplaatst wordt. Loting vindt plaats onder toezicht van een ouder van de MR.

Van aanmelding naar plaatsing
Op de vastgestelde datum gaan de scholen de kinderen plaatsen en als dit niet direct kan, wordt er geloot. Deze loting vindt plaats onder toeziend oog van een ouder van de MR. U krijgt van ons en van alle andere basisscholen waar u heeft aangemeld bericht of uw kind geplaatst kan worden. Indien u op meerdere scholen een plaats toegewezen heeft gekregen, kunt u een keuze maken en uw kind definitief aanmelden door het formulier dat u van ons ontvangt, ondertekend terug te sturen. U dient de andere scholen af te melden. Van u verwachten we dat u de school of scholen antwoord geeft op de brief die u per mail ontvangt. U dient dit binnen twee weken te doen. Er mogen een paar kinderen op de wachtlijst blijven staan. Twee weken na de loting worden de aanmeldgegevens van de verschillende scholen binnen de gemeente met elkaar vergeleken om te controleren of er sprake is van een dubbele aanmelding. Met ouders die twee of meer plaatsen hebben aangenomen, wordt contact opgenomen. Zij mogen de plaats aanhouden, maar we vragen hen wel wanneer we kunnen verwachten dat zij de keuze maken. Het kan zijn dat na dit overleg nog plaatsen vrijkomen. U hoort dit dan zo snel mogelijk daarna. Indien u een bericht heeft ontvangen dat uw kind geplaatst kan worden, nemen we contact met u op voor een kennismakingsgesprek waarbij de ouders en uw kind worden uitgenodigd.

Zorgplicht
De zorgplicht geldt voor kinderen die bij ons te horen gekregen hebben dat ze op de plaatsingslijst staan maar waarvan wij na de plaatsingsbrief (tussen 9-12 maanden van tevoren) toch besluiten dat de school onvoldoende specifieke mogelijkheden heeft om het kind met een bepaalde fysieke of mentale beperking te begeleiden bij de ontwikkeling. De ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. De termijn van 6 en 4 weken gaat in aan het einde van een aanmeldperiode.

Wachtlijst
Mochten we geen plek hebben voor uw kind, dan kunt u er voor kiezen uw kind op onze wachtlijst te plaatsen. Dit doen wij alleen op uw verzoek. U bent verplicht uw kind op een andere basisschool aan te melden en kunt zich niet beroepen op de zorgplicht bij ons.

U behoudt het recht om indien een andere school van uw voorkeur nog geen plaats heeft de plaats bij ons  te aanvaarden en aan te geven dat u op de school van uw voorkeur een wachtlijstplaats wil houden. Wij vragen u in bij het kennismakingsgesprek na het derde jaar of de plek die we aanbieden definitief is of dat u een wachtlijstplaats elders wilt aanhouden.