Wat is Multisport?


Multisport is een activiteit waarbij kinderen uit de groepen 3 t/m 6 verschillende sport- en spelvormen aangeboden krijgen. Bij Multisport trainen kinderen een breed palet aan vaardigheden zoals balanceren, mikken, slaan, schoppen of springen. 

Waarom Multisport?
Multisport geeft antwoord op een aantal maatschappelijk trends, zoals kinderen die steeds minder bewegen, motorisch minder fit zijn en vaker kampen met blessures. Ook trainen jeugdige sporttalenten op steeds jongere leeftijd én steeds intensiever. Van oudsher ontwikkelen kinderen bij de traditionele sporten vooral één specifieke set aan motorische vaardigheden. Bij Multisport leren ze aanvullende vaardigheden, die hen uiteindelijk betere bewegers en sporters maken met minder blessures bovendien. Dat maakt de kans op het ontwikkelen van goede topsporters ook groter. Klik hier voor een kleine impressie van een multisportles.

In iedere les wordt er een gecombineerd aanbod van sporten en spelletjes behandeld, met uitzondering van de clinic dagen. Op de clinic dagen komt er een trainer van één van de drie samenwerkende verenigingen een uur langs om zijn/haar sport aan te bieden.

Dankzij een samenwerking met tafeltennisvereniging VVV, voetbalvereniging SEV en Westvliet JUDO is een stap op termijn naar een echt clublidmaatschap makkelijker gezet.

Wanneer?
De multisport-trainingen vinden plaats op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur. Na de laatste les mogen de leerlingen om 15.00 uur meteen door naar de gymzaal, waar ze in de kantine van tafeltennisvereniging VVV een (eigen) boterham kunnen eten en/of alvast in de zaal kunnen sporten.

Hoeveel kost Multisport?
Betaling gaat per kwartaal (bestaande uit 90 dagen) en de kosten per kwartaal bedragen €36,-. Omgerekend komt dit neer op ongeveer € 4,- euro per les. Deze betaling gaat via een automatische incasso.
* Kinderen in het bezit van een Ooievaarspas mogen in alle gevallen gratis deelnemen aan Multisport.
* 50% korting voor leden van één van de samenwerkende verenigingen.
Door deel te nemen aan Multisport ga je een lidmaatschap aan dat pas na opzegging beëindigd wordt. Na inschrijving krijgt u meer informatie over de automatische incasso toegestuurd.

Aanmelding kan op de volgende wijze:

Start door te klikken op het volgende linkje:

https://www.senw-lv.nl/brede-school-wijk/brede-school-activiteiten/bekijk-bredeschool-activiteit/?id=705