Een gezonde groei en ontwikkeling is belangrijk voor elk kind.
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West is er voor kinderen van 0 – 19 jaar. En voor hun ouders. Als ouder komt u regelmatig bij de JGZ op het consultatiebureau. Oudere kinderen zien wij tijdens onderzoeken op school.

Gezondheidsonderzoek
In groep 2 onderzoekt de jeugdarts de algemene ontwikkeling en de gezondheid van uw kind. Groeit uw kind goed? Kan uw kind goed horen en zien? Dat komt aan bod tijdens het onderzoek in groep 2.

Spraak-taalonderzoek
Is uw kind vijf jaar, dan wordt gekeken naar de spraak-taalontwikkeling. Een logopediste van de JGZ test of uw kind problemen heeft met spreken, luisteren, taalgebruik of mondgedrag. Aan de hand van het onderzoek krijgt u advies of extra oefening of verwijzing wenselijk is.

Preventie via vaccinatie
Als uw kind 4 én 9 jaar is, krijgt hij of zij een vaccinatie. Het is een herhaling van eerdere vaccinaties en belangrijk omdat uw kind pas helemaal is beschermd tegen bepaalde infectieziekten als het alle prikken heeft gehad.  U krijgt hiervoor een uitnodiging thuisgestuurd.

Gezondheidsles in de klas
In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een gezondheidsles in de klas. De les gaat onder andere over voeding, puberteit, alcohol en pesten. De jeugdverpleegkundige voert met uw kind een gesprek over dingen die uw kind bezighouden. Na afloop krijgt uw kind een brief mee, waarin de bevindingen en afspraken staan.

Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact op met:
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West
Contactbureau: 088 - 054 99 99
E-mail:  info@jgzzhw.nl
Website: www.jgzzhw.nl