Lunchpauze

Met ingang van schooljaar 2023-2024 organiseert de school zelf de tussenschoolse opvang (TSO). Voor de groepen 1-2 houdt dit in dat er in de klas wordt gegeten met een vrijwilliger (voorheen van Vlietkinderen). In de vrijwilligersbijeenkomst (bijlage) staan de afspraken met de vrijwilligers omschreven. In groep 3 t/m 8 wordt in de klas gegeten met de eigen leerkracht. Het buitenspelen gebeurt onder toezicht van leerkrachten (die hun pauze opnemen tijdens de gymles), vakleerkracht gym, ambulante mensen en ondersteuners. 

Afspraken kwartier eten 

In de groepen 1-2 wordt er gegeten met de vrijwilliger. In de groepen 3 t/m 8 met de eigen leerkracht. In een teamvergadering (25 mei ‘23) zijn hier afspraken over opgesteld. Deze staan hieronder omschreven en gelden vanaf augustus 2023. Voor de herfstvakantie worden de afspraken geëvalueerd en eventueel bijgesteld. 

Algemeen 

 • Handen wassen in de klas (voldoende zeep met een handdoek); 
 • Emmertjes met doekje en sop laten halen bij Marianne en terugbrengen na de pauze; 
 • Denk aan kinderen met allergie; 
 • Tijdens het eten stil (directie: met eventueel rustige muziek)  BB: Kletsen mag; 
 • Geen TV tijdens etenstijd ( eventueel wel bij regen en als we niet naar buiten gaan); 
Kleuterbouw

eten o.l.v. medewerker, leerkracht is bij het buiten spelen (30 minuten eten) 

 • Eten op eigen plek 
 • Medewerker let op dat eten op is en bekers leeg, tafel afnemen na het eten, zeggen dat ze hun tas goed terughangen 
 • Na het eten: kleurplaat en/of korte spelletjesbak ( niet met ontwikkelingsmaterialen) 
Middenbouw

(15 minuten in de klas, 30 minuten buiten) 

 • Eten op de eigen plek en ook blijven zitten als ze klaar zijn met eten 
 • Teamleider maakt tafel schoon 
 • Eén moment voor tas in en uit klas  
 • Visueel timer laten zien: Hoe lang heb je nog? 
 • Na het eten: iets voor jezelf of korte spelletjes 
Bovenbouw

(15 minuten in de klas, 30 minuten buiten) 

 • Eten op de eigen plek en ook blijven zitten als ze klaar zijn met eten 
 • Activiteiten : voorlezen 2x in de week, kletsen in je eigen groepje 
 • 1x in de week een activiteit( quiz, ik heb iemand in mijn hoofd, weekendverhalen, kleuren/tekenen) 
 • Teamleider maakt de tafels schoon