De Maria Bernadette, een katholieke school

Onze Naam
De naam van onze school is ontstaan in 1985. In dat jaar werden de kleuterschool Bernadettes Kleuterhof en de Mariaschool voor Lager Onderwijs samengevoegd. 
We kennen Maria natuurlijk als de moeder van Jezus. In diverse verhalen in de bijbel komt zij naar voren als een liefhebbende moeder. Maria is in het verleden verschenen aan vooral kinderen. Zo ook in Lourdes in 1858 waar zij verscheen voor Bernadette Soubirous. Maria en Bernadette pasten goed bij elkaar en zo ontstond de nieuwe naam voor de basisschool: Maria Bernadette.  

De Maria Bernadette is een katholieke school. Voor ons betekent dit dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn denken en handelen. Met de verhalen uit de Bijbel als voorbeeld proberen wij het begrip katholiek inhoud te geven.
Andersdenkenden geven wij de ruimte om hun mening naar voren te brengen; wij hebben respect voor andere overtuigingen. 
Op onze school wordt kindgerichte catechese gegeven. Wij gebruiken de methode Trefwoord, soms afgewisseld met een project (bijv. de Vastenaktie of Schoenmaatjes van Edukans) of met de kinderbijbel. De eigen ervaringen van de kinderen staan hierbij centraal. Er zijn aansprekende thema’s geselecteerd, waarin ruimte is voor verwondering, gevoel, mededogen, solidariteit en zelfbewustzijn.

De leer van de Kerk is hierbij geen dogma, maar kan een houvast zijn. Alle kinderen doen mee met catechese. Iedere leerkracht opent de schooldag met een moment van bezinning. Dat kan door het uitspreken van een gebed, maar vaak ook door een gesprek naar aanleiding van een afbeelding, een verhaal, een gedicht, een gebaar of een lied.

Onze identiteit geven wij gestalte door die samen of in de groep te vieren. Met de Trinitasparochie van Leidschendam onderhouden wij goede contacten. De pastor speelt een belangrijke rol in onze schoolvieringen aan het begin van het schooljaar, met Kerstmis en met Pasen. Deze vieren wij in de kerk van HH. Petrus en Paulus. Ook voor pastorale zorg kunnen wij een beroep op de pastor doen. Indien mogelijk worden catecheseprojecten en gezinsvieringen
op elkaar afgestemd.
Het project van de Eerste Communie wordt door een werkgroep uit de parochie voorbereid.

St Maarten-Trinitasparochie
Wij werken samen met deze parochies. Als u hier klikt, vind u het parochienieuws.