De Panta Rhei scholen in de regio Haaglanden volgen het vakantierooster van de Regio Haaglanden. In sommige gevallen wijkt de regio Haaglanden af van het landelijke voorstel!
De vakanties, zoals deze door de Maria Bernadette zijn opgegeven, zijn bindend. U kunt zich niet beroepen op landelijke vakantiedata.

Herfstvakantie:                 19 t/m 23 oktober 2020       
Kerstvakantie:                  21 december 2020 t/m 1 januari 2021          
Voorjaarsvakantie:          22 februari t/m 26 februari 2021
Meivakantie:                     26 april t/m 14 mei 2021
Zomervakantie:                19 juli t/m 27 augustus 2021

studiedagen 2020-2021
Op de Maria Bernadette werken professionele leerkrachten, die jaarlijks na- en bijscholing volgen op onderwijskundig gebied. Daarnaast volgen we met het hele team scholing, op gebieden waarin we ons als gehele school willen versterken. De individuele scholing is bijna altijd na schooltijd.  De teamscholing vindt onder schooltijd plaats; op deze dagen heeft uw kind dus vrij!
Voor het schooljaar 2020-2021 zijn de studiedagen en de teamdagen op:
Maandag 26 oktober 2020
Maandag 18 januari 2021
Vrijdag 19 februari 2021
Donderdag 1 april 2021
Maandag 10 t/m woensdag 12 mei 2021

Roostervrije dagen groep 1 en 2

ROOSTERVRIJE DAGEN GROEP 1 EN 2

vrijdag 18 september 2020

  vrijdag 12 maart 2021

vrijdag 2 oktober 2020

  vrijdag 16 april 2021

vrijdag 6 november 2020

  vrijdag 4 juni 2021

vrijdag 11 december 2020

  vrijdag 18 juni 2021

vrijdag 5 februari 2021

  vrijdag 2 juli 2021