De Panta Rhei scholen in de regio Haaglanden volgen het vakantierooster van de Regio Haaglanden. In sommige gevallen wijkt de regio Haaglanden af van het landelijke voorstel!
De vakanties, zoals deze door de Maria Bernadette zijn opgegeven, zijn bindend. U kunt zich niet beroepen op landelijke vakantiedata.

Herfstvakantie:              
Kerstvakantie:                  
Voorjaarsvakantie:          
Meivakantie:                     
2e Pinksterdag                 
Zomervakantie:                

studiedagen 2020-2021
Op de Maria Bernadette werken professionele leerkrachten, die jaarlijks na- en bijscholing volgen op onderwijskundig gebied. Daarnaast volgen we met het hele team scholing, op gebieden waarin we ons als gehele school willen versterken. De individuele scholing is bijna altijd na schooltijd.  De teamscholing vindt onder schooltijd plaats; op deze dagen heeft uw kind dus vrij!
Voor het schooljaar 2020-2021 zijn de studiedagen en de teamdagen op:


Roostervrije dagen groep 1 en 2