De Panta Rhei scholen in de regio Haaglanden volgen het vakantierooster van de Regio Haaglanden. In sommige gevallen wijkt de regio Haaglanden af van het landelijke voorstel!
De vakanties, zoals deze door de Maria Bernadette zijn opgegeven, zijn bindend. U kunt zich niet beroepen op landelijke vakantiedata.

Herfstvakantie:                ma  22 okt t/m vrij 26 okt
Kerstvakantie:                 vr 21 dec vanaf 12.00 uur t/m vrij 4 jan 
Voorjaarsvakantie:         ma 25 feb t/m vrij 1 maart
Meivakantie:                   vr 19 april t/m vrij 3 mei
Hemelvaartvakantie      ma 27 mei t/m vrij 31 mei
2e Pinksterdag               ma 10 juni
Zomervakantie:              vr 19 juli vanaf 12.00 uur t/m vrij 30 augustus

studiedagen 2018-2019
Op de Maria Bernadette werken professionele leerkrachten, die jaarlijks na- en bijscholing volgen op onderwijskundig gebied. Daarnaast volgen we met het hele team scholing, op gebieden waarin we ons als gehele school willen versterken. De individuele scholing is bijna altijd na schooltijd.  De teamscholing vindt onder schooltijd plaats; op deze dagen heeft uw kind dus vrij!
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de studiedagen en de teamdagen op:
vrijdag 19 oktober 
vrijdag 9 november 
maandag 14 januari 
donderdag 21 februari vanaf 12.00 uur.
vrijdag 22 februari
maandag 4 maart
donderdag 18 april (groep 8 wel op school: Eindtoets)
vrijdag 26 juni

Roostervrije dagen groep 1 en 2
7 september, 21 september,  30 november,  25 januari, 8 februari, 15 maart, 5 april, 17 mei, 21 juni, 12 juli.