Klachtenregeling
Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar u het als ouder of personeelslid niet mee eens bent. U kunt dan een klacht indienen. In veel gevallen is het raadzaam om eerst te proberen om met elkaar in gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Als u er samen niet direct uitkomt dan kunt u de kwestie neerleggen bij de schooldirecteur. In het geval dat u een meningsverschil met de schooldirecteur heeft, gaat u in eerste instantie naar de algemeen directeur van de stichting Panta Rhei.

Onze school heeft twee contactpersonen juf Annemarie en juf Marianne, die u kunnen ondersteunen bij de informele afhandeling van de klacht. Zij kunnen u indien u dit wenst doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon zal de mogelijkheden tot bemiddeling onderzoeken en zo mogelijk zelf bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing. De stichting Panta Rhei heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon:
Mevrouw Mr. Janet Ranke (acmranke@planet.nl)

Mocht het niet lukken om samen met de betrokkenen tot een oplossing te komen, dan kunt u een klacht indienen bij een klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan u hierbij ondersteunen. Met ingang van 1 januari 2012 is Panta Rhei voor alle scholen aangesloten bij de
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD  Utrecht
Tel: 030-2809590

Panta Rhei hanteert een klachtenregeling waarin de procedure voor het indienen en behandelen van een klacht is vastgelegd. U kunt deze regeling hier downloaden.