Wij hebben het Vignet Gezonde School op het gebied van bewegen. We besteden veel aandacht aan bewegen. Dat doen we tijdens de gymles, op het plein en in de klas. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens muziek, 
coöperatieve werkvormen, circuits, en bij de creatieve vakken zoals drama en handvaardigheid.
Naast beweging hoort goede voeding ook bij een gezond leven. Tijdens een ouderbijeenkomst is gevraagd wat ouders van ons als school verwachten t.a.v. gezonde voeding. uit de antwoorden bleek dat ouders graag vanuit school een stimulerende rol richting gezonde voeding zien.

De meeste ouders vinden het niet erg dat wij bij gelegenheden een snoepje uitdelen maar liever niet te vaak en vooral ook afgewisseld met iets gezonds.
Op woensdag stimuleren we het nuttigen van water en fruit/groente.

Vanaf 2023-2024 hebben wij ook het vignet op het gebied van Welbevinden. Dit komt doordat wij een Kanjerschool zijn met regelmatige teamscholing. Maar ook de lessen van de Orka-training zijn een bewuste keuze. 
Het welbevinden wordt systematisch en cyclisch gemonitord met onder andere vragenlijsten en sociogrammen.

Voor meer  informatie  zie  www.gezondeschool.nl