Privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. In deze wet staan de regels over de bescherming van de privacy van onze leerlingen en medewerkers. In de privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd. 

Voor het gebruiken en delen van beeldmateriaal van onze leerlingen, zoals foto's en video's, moeten wij toestemming vragen aan de ouders. Hiervoor hebben wij een toestemmingsformulier, dat bij de plaatsing van de leerling op school wordt meegegeven. De toestemming geldt voor de inschrijvingsduur op school. Ouders kunnen hun toestemming altijd wijzigen of intrekken. Hiervoor kun je contact opnemen met de administratie.

Documenten

Privacy statement bezoekers site
Privacyreglement Panta Rhei april 2018
Privacyverklaring basisschool Maria Bernadette
Register van bewaartermijnen