Alle leerkrachten op de RKbs Maria Bernadette zijn bevoegd om de Kanjertraining te verzorgen in de klas. 

De Kanjertraining is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het groepsgebeuren staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt.

Een goede sfeer in de groep vinden wij als team erg belangrijk. De kanjertraining kan daaraan een extra bijdrage leveren. Daarom geven wij de training in alle groepen op onze school.

Het doel van de training komt in het kort erop neer dat je op een goede manier met jezelf leert omgaan en met de ander.
In de lessen komen o.a. de volgende thema’s aan de orde: jezelf voorstellen, iets aardigs zeggen, vriendschap, weet jij hoe jij je voelt, kun jij nee zeggen, luisteren en vertellen.

Meer informatie vindt U op www.kanjertraining.nl