Lestijden
De deuren gaan iedere morgen om 8:20 uur en in de middag om 12.55 uur open. We willen graag op tijd beginnen. 

                     OCHTEND           MIDDAG
  MAANDAG   8:30-12:00 uur   13:00-15:00 uur
  DINSDAG   8:30-12:00 uur   13:00-15:00 uur
  WOENSDAG   8:30-12:15 uur  
  DONDERDAG 8:30-12:00 uur   13:00-15:00 uur
  VRIJDAG   8:30-12:00 uur   13:00-15:00 uur

Inloop voor de ouders 
De ouders van de leerlingen van de groepen 1/2 mogen iedere ochtend mee naar binnen in het lokaal om even een boekje met hun kleuter te lezen, of een werkje te maken. Vanaf groep 3 mogen de ouders per 4 weken een hele week 's morgens met hun kind mee naar binnen lopen om te zien waar zij op school mee bezig zijn. In groep 3 bouwen we de inloop langzaam af in de periode tot aan de herfstvakantie. Na de herfstvakantie kan uw kind in groep 3 ook zelfstandig de school in gaan. 
Data van inloop
22 t/m 26 augustus
29 augustus t/m 2 september
10 oktober t/m 13 oktober
7 november t/m 11 november
9 januari t/m 13 januari
13 februari t/m 17 februari
20 maart t/m 24 maart
8 mei t/m 12 mei
19 juni t/m 23 juni

N.B. Als u de leerkracht iets belangrijks wil meedelen, kunt u altijd even mee naar binnen lopen, óók als het die week géén inloop is.

GYMROOSTER 2017 - 2018
                   MAANDAG  DONDERDAG
8:30 - 9:20 uur  8          5
9:20 -10:10 uur          7          6
10:15 -11:05 uur 6          7
11:05-11.55 uur          5          8
13:00-13:45uur          4          3
13:45-14:15 uur          2          2
14.15-15.00 uur          3          4