Lestijden

De deuren gaan iedere morgen om 8:20 uur open. We starten om 8:30 uur met de lessen. 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag worden de lessen gegeven van 8:30 uur tot 14:30 uur.

Op woensdag worden de lessen gegeven van 08:30 uur tot 12:30 uur.


Inloop voor de ouders 

De ouders van de leerlingen van de groepen 1/2 mogen iedere ochtend mee naar binnen in het lokaal om even een boekje met hun kleuter te lezen. Tijdens de inloopweken kunnen ouders naast lezen een werkje doen met hun kleuter.

Vanaf groep 3 worden er schoolbrede inloopweken georganiseerd. Deze worden van te voren aangekondigd in het Schooljournaal.