Lestijden
De deuren gaan iedere morgen om 8:20 uur en in de middag om 12.55 uur open. We willen graag op tijd beginnen. 

                     OCHTEND           MIDDAG
  MAANDAG   8:30-12:00 uur   13:00-15:00 uur
  DINSDAG   8:30-12:00 uur   13:00-15:00 uur
  WOENSDAG   8:30-12:15 uur  
  DONDERDAG 8:30-12:00 uur   13:00-15:00 uur
  VRIJDAG   8:30-12:00 uur   13:00-15:00 uur

Inloop voor de ouders 
De ouders van de leerlingen van de groepen 1/2 mogen iedere ochtend mee naar binnen in het lokaal om even een boekje met hun kleuter te lezen, of een werkje te maken. Vanaf groep 3 mogen de ouders per 4 weken een hele week 's morgens met hun kind mee naar binnen lopen om te zien waar zij op school mee bezig zijn. In groep 3 bouwen we de inloop langzaam af in de periode tot aan de herfstvakantie. Na de herfstvakantie kan uw kind in groep 3 ook zelfstandig de school in gaan. 

Data van inloopweken
Groep 1-2:         11 t/m 15 november 
                          2-6 maart 
groep 3 t/m 8: 14-18 oktober
                         16-20 december
                         17-20 februari
                         20-24 april

N.B. Als u de leerkracht iets belangrijks wil meedelen, kunt u altijd even mee naar binnen lopen, óók als het die week géén inloop is.

GYMROOSTER 2019 - 2020

Maandag
8.30-9.20 = groep 8 (grote zaal)
9.20-10.10 = groep 7 (grote zaal)
10.15-11.05 = groep 6 (grote zaal)
11.05-11.55 = groep 5 (grote zaal)

13.00-13.45 = 2A (kleine zaal)
13.45-14.15 =  2B (kleine zaal)
14.15-15.00 =  2C (kleine zaal)

Dinsdag
8.45-9.30 = groep 1/2 C (kleine zaal)
9.30-10.15 = groep 1/2 B (kleine zaal)
10.30 - 11.15 = groep 1/2 A (kleine zaal)
11.30 - 11.55 = MRT (kleine zaal)

13.05 - 13.55 = groep 4 (grote zaal)
14.10 - 14.55 = groep 3 (grote zaal)

Donderdag
8.30-9.20 = groep 5 (grote zaal)
9.20-10.10 = groep 6 (grote zaal)
10.15-11.05 = groep 7 (grote zaal)
11.05-11.55 = groep 8 (grote zaal)

13.05-13.55 = groep 4 (grote zaal)
14.10-14.55 = groep 3 (grote zaal)