Nieuwbouw

Op deze pagina vindt u de berichtgeving over de geplande nieuwbouw. Deze pagina zal de komende jaren gevuld worden.

juni 2024

De commissie samenleving heeft vastgesteld dat het ruimtelijk kader als hamerstuk kan worden behandeld op de raadsvergadering vna 9 juli. 
Dat betekent dat in het nieuwe schooljaar de volgende stappen gezet kunnen worden. Onder die stappen valt onder andere het zoeken naar een architect.

mei 2024

Op 4 juni komt het ruimtelijk kader langs de raad. Hieronder kunt u het voorstel en het ruimtelijk kader teruglezen. Belangrijke informatie voor de school is onder andere de tijdelijke locatie, deze staat nu gepland op de Burgemeester Sweenslaan met porto cabines. Zodra daar meer duidelijk over is, kunt u het hier lezen.

raadsvoorstel ruimtelijk kader

ruimtelijk kader

januari 2024

Bron: persbericht gemeente Leidschendam-Voorburg

Intentieovereenkomst KC Ruysdael ondertekend

Het gebouw van basisschool Maria Bernadette en de naastgelegen gymzaal aan de Van Ruysdaellaan zijn verouderd en aan vernieuwing toe.
De gebouwen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en de indeling is gedateerd. De gemeente Leidschendam-Voorburg, Stichting Panta Rhei, Vlietkinderen en Tafeltennisvereniging VVV zijn daarom op 16 januari een intentieovereenkomst met elkaar aangegaan om een nieuw Kindcentrum, KC Ruysdael, te bouwen.

Wethouder Jeffrey Keus: “Een duurzaam en fris Kindcentrum waar kinderen in optimale omstandigheden kunnen leren, spelen en sporten, daar gaan we met z’n allen voor! Samen onderzoeken we wat daar allemaal voor nodig is. Daar betrekken we ook de omgeving bij. Een eerste goed bezochte informatiebijeenkomst heeft al plaatsgevonden.” Het nieuwe Kindcentrum moet straks plek bieden aan 280 leerlingen. Ook komt er in het gebouw een nieuw kinderdagverblijf van Vlietkinderen met 4 opvanggroepen. Wethouder Astrid van Eekelen: “Tafeltennisvereniging VVV is een levendige vereniging van inmiddels meer dan 75 jaar oud. Al langere tijd is de vereniging gevestigd in deze wijk en wordt zeer gewaardeerd door al haar leden. We onderzoeken daarom ook of zij als huurder op deze plek terug kan komen met een bredere wijkfunctie.”

Intentieverklaring
De partijen gaan het voorstel samen verder uitwerken en de haalbaarheid onderzoeken. Alle relevante aspecten zoals financiën, infrastructuur en mogelijke effecten op de lokale gemeenschap worden daarin meegenomen. Na een succesvolle uitwerking en positieve evaluatie wordt een Programma van Eisen en een Ruimtelijk Kader opgesteld. Daarna kan Panta Rhei als bouwheer aan de slag met het selecteren van een ontwerpteam.

Namens de gemeente werd de intentieovereenkomst ondertekend door wethouders Jeffrey Keus (onderwijshuisvesting) en Astrid van Eekelen (sport), namens Stichting Panta Rhei door bestuurder Mathieu Arnouts, namens Stichting Vlietkinderen door waarnemend bestuurder Jeroen Glen en namens Tafeltennisvereniging VVV door plaatsvervangend voorzitter Mark van ‘t Walderveen.
 

augustus 2023

In het afgelopen jaar is de werkgroep druk bezig geweest met het technisch plan van eisen. Verder is gekeken naar de wensen voor wat betreft duurzaamheid en circulair bouwen. Eind september staat het INtegraal Huisvestingsplan op de agenda van de gemeente. Hierna wordt verwacht dat er een voorlopig budget is vastgesteld. Als dat duideliijk is, dan kan er gekeken worden naar een architect/ bouwer. Het tijdspad wordt dan ook duidelijker.

 

oktober 2022

Vlak na de zomervakantie heeft het team gekeken naar de onderwijsruimtes, dit zorgde voor een Ruimtelijk Plan van Eisen. Nu zijn wij in overleg met de gemeente, VVV en Vlietkinderen om vorm te geven aan het Technisch Plan van Eisen. In het team -en verder in het jaar met de kinderen  (via de leerlingenraad)- wordt gesproken over het indelen van de buitenruimte.

juli 2022

In het afgelopen jaar heeft het team de visie vaastgesteld. Aan de hand van deze visie heeft de werkgroep een Plan van Eisen opgesteld. Om inspiratie op te doen zijn verschillende teamleden op verschillende scholen gaan kijken. Dit werd beperkt door de Corona-periode.
Het Plan van Eisen gaat nog voor de zomervakantie naar de afdeling van ons bestuur: Panta Rhei.
 

Schooljaar 2022-2023

In dit schooljaar gaan wij verder kijken naar wat we wel en ook wat we niet willen hebben in het nieuwe gebouw. Dit doen we door bezoeken af te leggen.
Komend jaar zal er ook gekeken worden naar een architect, die ons Plan van Eisen kan omzetten in een ontwerp.

We houden u op de hoogte.