Nieuwbouw

Op deze pagina vindt u de berichtgeving over de geplande nieuwbouw. Deze pagina zal de komende jaren gevuld worden.

augustus 2023

In het afgelopen jaar is de werkgroep druk bezig geweest met het technisch plan van eisen. Verder is gekeken naar de wensen voor wat betreft duurzaamheid en circulair bouwen. Eind september staat het INtegraal Huisvestingsplan op de agenda van de gemeente. Hierna wordt verwacht dat er een voorlopig budget is vastgesteld. Als dat duideliijk is, dan kan er gekeken worden naar een architect/ bouwer. Het tijdspad wordt dan ook duidelijker.

oktober 2022

Vlak na de zomervakantie heeft het team gekeken naar de onderwijsruimtes, dit zorgde voor een Ruimtelijk Plan van Eisen. Nu zijn wij in overleg met de gemeente, VVV en Vlietkinderen om vorm te geven aan het Technisch Plan van Eisen. In het team -en verder in het jaar met de kinderen  (via de leerlingenraad)- wordt gesproken over het indelen van de buitenruimte.

juli 2022

In het afgelopen jaar heeft het team de visie vaastgesteld. Aan de hand van deze visie heeft de werkgroep een Plan van Eisen opgesteld. Om inspiratie op te doen zijn verschillende teamleden op verschillende scholen gaan kijken. Dit werd beperkt door de Corona-periode.
Het Plan van Eisen gaat nog voor de zomervakantie naar de afdeling van ons bestuur: Panta Rhei.

Schooljaar 2022-2023

In dit schooljaar gaan wij verder kijken naar wat we wel en ook wat we niet willen hebben in het nieuwe gebouw. Dit doen we door bezoeken af te leggen.
Komend jaar zal er ook gekeken worden naar een architect, die ons Plan van Eisen kan omzetten in een ontwerp.

We houden u op de hoogte.