Een kriebelig probleem!
Het is zeer besmettelijk en komt vooral voor bij kinderen, op schone hoofden. Het is daarom niet zo vreemd, dat ook wij op school daar met enige regelmaat mee te maken hebben; kinderen immers hebben onderling nauw contact. Ook de jassen hangen dicht bij elkaar. Een besmetting slaat zo over.
Na iedere schoolvakantie worden op school alle kinderhoofden op hoofdluis gecontroleerd. Twee ouders per groep controleren en hercontroleren dan de kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis. Deze moeders onderhouden regelmatig contact met de GGD om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten en kunnen u vertellen hoe u de hoofdluis en neten te lijf kunt gaan.

Als er hoofdluis gevonden wordt 
Door de regelmatige controles wordt de hoofdluis op onze school teruggedrongen. De luizenmoeders waarschuwen na iedere controle. Daar hoeft u natuurlijk niet op te wachten. Met regelmaat kammen met de netenkam voorkomt al veel narigheid. Mocht u tussentijds (toch) een besmetting constateren, dan horen wij dat graag. Bij iedere geconstateerde besmetting stellen we de ouders van de gehele groep per email op de hoogte, zodat er aan bestrijding begonnen kan worden. Ook op de whiteboards komt een waarschuwing te staan.

Hoe kan je besmetting voorkomen? 
Regelmatig kamen met de luizenkam helpt het beste.
De GGD heeft gebruik van een luizencape uit de voorlichting geschrapt, omdat het effect nihil zou zijn.