Onze school valt onder de stichting PANTA RHEI. 


De stichting is ontstaan vanuit een fusie van het openbaar basisonderwijs van de gemeente Leidschendam-Voorburg, de Stichting Katholiek Onderwijs Voorschoten en de Stichting Katholiek Onderwijs De Jakobsladder en de Stichting Samenwerkingsschool Essesteijn.
De stichting is bevoegd gezag van 17 scholen voor primair onderwijs in de gemeente Leidschendam-Voorburg (13), Voorschoten (3) Oegstgeest (1) en Den Haag (1).


Het logo geeft wat kraswerk te zien; een kindertekening: dat past bij de doelgroep! Maar wat stelt het voor?
Allereerst een bewegende stroom; de Vliet, die Voorschoten, Leidschendam en Voorburg verbindt. Maar er zijn meer krassen en golven, want het onderwijs is constant in beweging, ontwikkelt zich doorlopend.
Zo moet het ook; we deinen op de golven van de samenleving mee. Tenslotte zijn er verschillende kleuren, verschillende stromingen te zien.
Dat ís binnen onze stichting zo: verschillende stromingen, waaronder de katholieke van onze school, onderscheiden zich van elkaar binnen Panta Rhei.

In de bestuursfilosofie van onze stichting wordt uitgegaan van een bestuur op hoofdlijnen en een krachtige bovenschoolse algemene directie voor de dagelijkse leiding. Op onze scholen heeft de directeur de eerste verantwoordelijkheid ten aanzien van het onderwijskundig management en de uitvoering van alle andere aangelegenheden van de school. 
Het bestuur behoudt echter altijd de eindverantwoordelijkheid, stelt het strategisch beleidsplan, de begroting en de jaarrekening vast en beslist over zaken zoals arbeidsvoorwaarden en dergelijke.

Contact gegevens:
Bezoek adres na afspraak:
Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam
Telefoon: 070-3879900

Postadres:
Stichting PANTA RHEI 
Postbus 103
2270 AC Voorburg