Alle ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van de Maria Bernadette zijn automatisch lid van de oudervereniging. De vereniging stelt zich (gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van de kinderen) ten doel de samenwerking tussen de ouders, schoolleiding en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van leerlingen te bevorderen.

Om alle activiteiten te coördineren kent de oudervereniging een bestuur, de oudervereniging (OV) genaamd. Deze oudervereniging wordt voor drie jaar gekozen in de jaarlijkse algemene ledenvergadering en komt ieder schooljaar ongeveer 6 keer bijeen. Doel van dit overleg is de coördinatie van de activiteiten en de budgetverdeling van de commissies en de werkgroepen. Aan de ouderraadsvergadering neemt ook een teamlid deel om zaken van gemeenschappelijk belang goed af te kunnen stemmen.

De Maria Bernadette heeft een enthousiaste en actieve oudervereniging om alle activiteiten te kunnen organiseren. Denk daarbij aan de organisatie van onder andere Schoolreis, Kinderboekenweek, Sinterklaas en nog veel meer leuke activiteiten.

Zou u ook bij dit proces betrokken willen zijn? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Stuur een mail naar een van de bestuursleden of spreek iemand van ons aan op het schoolplein.

De stukken voor de jaarvergadering 2022 vindt u hier:
Het verslag van de ALV 2022


Algemene ledenvergadering 2021:
2020-2021 jaarverslag OR.pdf
25-10-21 agenda ALV OR.pdf
ALV notulen 12-10-2020.pdf
Balans tbv ALV 25-10-21.pdf
V en W inclusief begroting Kwaliteitsfonds tbv ALV 25-10-21.pdf
V enW inclusief begroting Schoolreis- en ouderbijdrage tbv ALV 25-10-21.pdf