Werken met ICT

Onze school beschikt over een computernetwerk. De kleuters werken met I-Pads en vanaf groep 3 werken de kinderen met chromebooks. In groep 3 hebben we er 10 en in de andere groepen heeft ieder kind vanaf schooljaar 2021-2022 de beschikking over een chromebook. Hiermee maken ze taken voor zelfstandig werken, of zoeken ze actief op wat zich aandient in de les. Alle groepen beschikken over een touchscreen. De borden bieden de leerkracht mogelijkheden gebruik te maken van op het internet aanwezige interactieve lessen en actuele informatie.
In de groepen 4 t/m 8 maken de kinderen werkstukken en hierbij leren ze werken met het Office pakket op de tablet. (Word, Excel, Power Point). Onze lessen zijn gebaseerd op de leerlijn 'Digitale geletterdheid', die door de bovenschoolse ict-werkgroep is gemaakt.