Groep 1/2B

Praktische informatie

De juffen van groep 1/2B zijn juf Marjo en juf Ilona.

Juf Ilona

Ik ben op woensdag en donderdag in de groep. Op maandag ben ik ook op school, maar werk ik met kleine groepjes kinderen uit verschillende klassen. Ik vind het belangrijk dat de leerlingen zich in de klas veilig en vertrouwd voelen en dat ze met plezier naar school komen! Mocht u mij een email willen sturen dan kan dat naar: i.koning@marberna.nl 


Juf Marjo
Ik werk op maandag, dinsdag en vrijdag in de groep. Op donderdag werk ik in groep 3. Ik vind het belangrijk dat er een fijne sfeer in de klas is waarbij ik de kinderen stimuleer om elkaar te helpen. Mocht u mij een email willen sturen dan kan dat naar: m.meer@marberna.nl  


Klassenouders

Dit schooljaar zijn Jamila (moeder van Zian) en Renate (moeder van Jens) de klassenouders van groep 1/2 B. Zij zullen regelmatig worden ingezet om bijvoorbeeld ouders te regelen voor de diverse activiteiten en uitjes. U kunt dan denken aan: verkeerslessen, technieklessen, spelletjesmiddagen, theaterbezoeken, etc. 


Gymles

Op dinsdag geeft meester Werff een toestellen les in de speelzaal. Op donderdag is er een spel les met de juf. Voor de gymlessen hebben de kinderen gymschoentjes (graag met naam) met lichte zolen nodig. Deze kunnen ze opbergen in het gymtasje dat elk kind aan zijn eigen kapstokhaakje heeft hangen. Op deze dagen is het fijn als de kinderen makkelijke kleren dragen en geen sieraden om hebben, zeker geen oorbellen. Ook vragen we de kinderen ook eenvoudige gymkleren mee te nemen, een kort broekje en een T-shirt met korte mouwen of een hemdje. 


Eten en drinken

In de ochtend hebben we een eet/drinkmomentje. De kinderen pakken hun tas, en nemen die mee de klas in, waarna we rustig wat eten en drinken. Op woensdag hebben wij een speciale water/melk en fruitdag. Wij streven er naar dat alle kinderen op die dag water of melk als drinken meenemen en een stuk fruit. 


Lettermuur

In de klas hebben wij een lettermuur opgehangen. Elke week komt daar een nieuwe letter in te hangen. Deze wordt eerst in de kring besproken. De dagen daarna mogen de kinderen spullen en/of plaatjes meenemen die beginnen die met die letter of waar die letter in zit.  

Wij kijken uit naar weer een leuk en gezellig schooljaar in groep 1/2 B!