Groep 4

Op maandag tot en met donderdag staat juf Heleen voor de groep. Juf Maria is er op vrijdag. Voorlopig wordt zij nog vervangen door juf Dionne. Mocht u ons een e-mail willen sturen dan kan dat altijd hmuizer@marberna.nl en/of mvschie@marberna.nl 


Klassenmoeders
Dit schooljaar zijn Cindy (moeder van Toon) en Evelien (moeder van Saar) de klassenmoeders van groep 4. Zij zullen u benaderen als er hulp nodig is.

Informatiebord
Naast het klaslokaal hangt een wit bord. Dit bord gebruiken we voor mededelingen die voor korte tijd of voor die dag dag bestemd zijn. Tevens vragen we hulp via dit bord of stellen we andere vragen.

Gym
Groep 4 heeft twee keer in de week gym. Op maandagmiddag van 13.00 uur tot 1345 uur en op donderdagmiddag van 14.10 uur tot 15.00 uur. Wij zijn dan wat later op het schoolplein in verband met het omkleden, maar we doen ons best om een beetje op te schieten.

Duo lezen
Op dinsdag en vrijdag beginnen we met duo lezen. Wie kan er nog komen helpen?

Verkeer
Ook dit jaar vinden er praktische verkeerslessen plaats. De kinderen moeten die dag hun fiets meenemen. Het is belangrijk dat de remmen werken en het zadel op de goede hoogte staat. .