Groep 4

Op maandag en dinsdag staat juf Heleen voor de groep. Meester Wouter is er op woensdag, donderdag en vrijdag. Mocht u ons een e-mail willen sturen, dan kan dat altijd via hmuizer@marberna.nl en/of wkamps@marberna.nl       


Klassenmoeders 
Dit schooljaar zijn Suzanne(moeder van Roos) en Jacqueline (moeder van Hannah G) de klassenmoeders van groep 4. Zij zullen u benaderen als er hulp nodig is.   

Informatiebord 
Naast het klaslokaal hangt een wit bord. Dit bord gebruiken we voor mededelingen die voor korte tijd of voor die dag bestemd zijn. Tevens vragen we hulp via dit bord of stellen we andere vragen.   

Gym 
Groep 4 heeft twee keer in de week gym. Op maandagmiddag van 13.00 uur tot 13.55 uur en op donderdagmiddag ook van 13.00 uur tot 13.55 uur. Vergeet de gymspullen niet mee te nemen.   

Duo lezen 
Op dinsdag en vrijdag is er van 8.30 tot 8.45 duo lezen. Hulp is altijd welkom.   

Verkeer en techniek 
Ook dit jaar vinden er praktische verkeerslessen en techniekmiddagen plaats. De kinderen moeten bij de verkeerslessen hun fiets meenemen. Het is belangrijk dat de remmen werken en het zadel op de goede hoogte staat. De data hiervoor volgen nog.