Groep 1/2a
Praktische informatie

De juffen van groep 1/2A zijn juf Annemarie en juf Felien
Juf Annemarie: maandag, dinsdag, woensdag aappelo@marberna.nl
Juf Felien: donderdag, vrijdag fduinisveld@marberna.nl

Klassenouders
Ingeborg, de moeder van Naud 
Mandy, de moeder van Xanne

Zij zullen regelmatig worden ingezet om bijvoorbeeld ouders te regelen voor 
de diverse activiteiten en uitjes. U kunt dan denken aan: verkeerslessen, 
technieklessen, spelletjesmiddagen, theaterbezoeken, ect.
Naast het klaslokaal hangt een white bord. Dit bord gebruiken we voor 
mededelingen die voor korte tijd of voor die dag bestemd zijn. Tevens vragen 
we hulp via dit bord of stellen we andere vragen, zoals spullen om mee te 
knutselen of materialen die bij een thema horen.

Gymles
Verschillende keren per week heeft groep 1/2A gym. Op dinsdag is er een les van meester Werff en op donderdag gymmen we met de juf in de speelzaal. Voor de gymlessen hebben de kinderen gymschoentjes met lichte zolen nodig. Deze kunnen ze opbergen in het gymtasje dat elk kind aan zijn eigen kapstokhaakje heeft hangen.

Eten en drinken
Als de kinderen in de ochtend de klas in komen, leggen zij hun eten en drinken in de daarvoor bestemde bak op het aanrecht. Bananen en bekers graag naast de bak. Om verwarring te voorkomen bij de kinderen is het fijn als het eten en drinken is voorzien van een naam.
Op woensdag hebben wij een speciale water/melk en fruitdag. Wij streven er naar dat alle kinderen op die dag water of melk als drinken meenemen en een stuk fruit.

Lettermuur
In de klas hebben wij een lettermuur opgehangen. Elke twee weken komen daar twee nieuwe letters in te hangen. Deze worden eerst in de kring besproken. De dagen daarna mogen de kinderen spullen en/of plaatjes meenemen die beginnen die met die letter of waar die letter in zit.

Wij kijken uit naar weer een leuk en gezellig schooljaar in groep 1/2 A!