Groep 7

Op deze pagina vind je alle algemene informatie over groep 7! 

Dit jaar staan meester Rudi en juf Charlotte voor groep 7. 

Meester Rudi staat op maandag, donderdag en vrijdag in groep 7.
Op dinsdag geeft hij ondersteuning voor groep 7 en werkt hij als ICT-coördinator. Hij is te bereiken op het volgende e-mailadres: r.speckens@marberna.nl

Juf Charlotte staat op dinsdag en woensdag in groep 7. Op vrijdag werkt ze als bovenbouwcoördinator. Ze is te bereiken op het volgende e-mailadres: c.eijk@marberna.nl

Praktische informatie 

Klassenouders Deze informatie wordt nog aangevuld. Gym  Groep 7 heeft twee keer in de week gym van Meester Werff. Op maandagochtend van 09.30 uur tot 10.20 uur en op woensdagochtend van 08:30 uur tot 09:20 uur. Aangezien er vaak gymspullen kwijtraken, raden wij aan om de spullen van een naam te voorzien. Denk ook aan schoenen met een lichte kleur zool.

Muziek Om de week heeft de klas op woensdag muziekles van meester Kees. Klassendienst  Elk groepje heeft een paar keer per schooljaar een hele week klassendienst. Er wordt dan geholpen om de klas te vegen en om de klas netjes te maken. De kinderen zijn dan wat later op het schoolplein (uiterlijk 14:45 uur). Er hangt een schema in de klas, zo kunnen de kinderen zien wanneer zij aan de beurt zijn. Indien het niet uit komt, kan er onderling worden geruild.

Huiswerk  De leerlingen leveren iedere week drie keer werk in wat ze thuis hebben gemaakt. Op maandag is dit spelling, op dinsdag rekenen en op woensdag werkwoordspelling.   In het tweede deel van het schooljaar zal hier ook ontleden op de donderdag bijkomen. Op vrijdag is er een leertoets voor Alles-in-1 project.  Daarnaast worden er ook topografietoetsen afgenomen. Deze worden verspreid door het jaar heen afgenomen en wordt met de kinderen ingepland in hun agenda.

Dit schooljaar wordt één boekbespreking en één spreekbeurt gehouden. Daarnaast wordt er twee keer een thuiswerkstuk gemaakt. Verkeer In groep 7 doen wij mee aan het verkeersexamen. Eerst doet de klas het theorie-examen en daarna het praktijkexamen met een fietsroute door de wijk. Hier gaan wij het komende jaar hard voor oefenen! https://examen.vvn.nl/

Moestuinen In de eerste periode van het schooljaar brengt groep 7 iedere week een bezoek aan de moestuinen bij stadstuin Rusthout. In kleine groepjes verzorgen de kinderen hun moestuin.  https://stadstuinrusthout.nl/

Thema project  Dit schooljaar komen de volgende Alles in 1 projecten aan bod:  Project 1: Afrika & Azië Project 2: Kleding & Sport  Project 3: Gouden Eeuw

Project 4: Bouwen Project 5: Milieu & Kringloop

In de week voor een vakantie is er inloop om te komen bewonderen wat de klas heeft geleerd en gemaakt tijdens het project. We gaan er met zijn allen een topjaar van maken!