Groep 6B

Juf Rian staat op maandag t/m donderdag voor de groep en juf Ilona op de vrijdag. De groepsverantwoordelijkheid zal bij juf Rian liggen dit jaar. Met vragen over de groep, kunt u juf Rian bereiken op: r.nijdam@marberna.nl  


Voor eventueel praktische vragen over de vrijdag kunt u juf Ilona bereiken op: i.koning@marberna.nl


Op de maandag en vrijdag zal juf Chaya (onderwijsassistente in opleiding, niveau 4) ook in de groep zijn om de groep te ondersteunen. Praktische informatie


Gym:

Op de maandag en op de woensdag heeft groep 6 gym. Aangezien er regelmatig gymspullen kwijtraken, raden wij aan om de spullen van een naam te voorzien.  


Klassendienst:
Iedere leerling heeft een paar keer per schooljaar een hele week klassendienst. Er wordt dan geholpen om de klas te vegen en om de klas netjes te maken. De kinderen zijn dan wat later op het schoolplein (uiterlijk 14:45 of 12:45 uur). Indien het niet uit komt, kan er onderling worden geruild. Het bijbehorende schema voor het gehele jaar is u bekend gemaakt via Social Schools.  

Thema project (Alles-in-1):

Er worden dit jaar verschillende thema’s behandeld. De bijbehorende flyers volgen later. Dit schooljaar komen de volgende Alles-in-1 projecten aan bod: 


Project 1: Europa 

Project 2: Kleding en sport 

Project 3: Middeleeuwen 

Project 4: Bouwen 

Project 5: Planten 


In de week voor een vakantie is er inloop om te komen bewonderen wat de klas heeft geleerd en gemaakt tijdens het project. Dit wordt ook in het schooljournaal gecommuniceerd.  


Verkeer:

Met het oog op het verkeersexamen in groep 7, wordt in groep 6 al wat meer nadruk op verkeer gelegd. Dit jaar krijgen de kinderen verkeersles uit de verkeerskrant.   


Moestuinen:

Vanaf het begin van het groeiseizoen, rond april, brengt groep 6 iedere week een bezoek aan de moestuinen bij stadstuin Rusthout. In kleine groepjes verzorgen de kinderen hun moestuin.  https://stadstuinrusthout.nl/. Hierover bericht ik u tijdig ook i.v.m. hulpouders op deze dagen.  

 

Huiswerk en toetsen:

In groep 6 krijgen de kinderen twee keer in de week huiswerk. Op maandag is dit taal, op dinsdag is dit rekenen. We oefenen het gebruik van de agenda intensief. Hier schrijven we al het huiswerk en de toetsen in op. De toetsen van Alles-in-1 zijn op vrijdag en Alles Apart op donderdag. Als er voor toetsen geleerd moet worden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld (bijvoorbeeld bij topografie). 


We houden dit jaar een boekbespreking en een spreekbeurt. Tevens wordt er 1 werkstuk thuis gemaakt. 

 

Ik heb er onwijs veel zin in om er met elkaar een heel fijn jaar van te maken!