Groep 6

Welkom in groep 6! Juf Monique staat maandag en dinsdag voor de groep, juf Denise staat woensdag, donderdag en vrijdag voor de klas. Zij zijn te bereiken via m.wegman@marberna.nl en d.wierdsma@marberna.nl. Zij ontvangen graag beiden alle mails.

Praktische informatie

Klassenouders
Maaike (moeder van Iris) en Stephanie (moeder van Elias). 

Gym
Groep 6 heeft twee keer in de week gym. Op maandagochtend van 11:05 tot 11:55 en op donderdagmiddag van 13:05 tot 13:55. Aangezien er regelmatig gymspullen kwijtraken, raden wij aan om de spullen van een naam te voorzien.

 

Klassendienst 
Elk groepje heeft een paar keer per schooljaar een hele week klassendienst. Er wordt dan geholpen om de klas te vegen en om de klas netjes te maken. De kinderen zijn dan wat later op het schoolplein (uiterlijk 15:15 uur). Er hangt een schema in de klas, zo kunnen de kinderen zien wanneer zij aan de beurt zijn. Indien het niet uit komt, kan er onderling worden geruild.

Alles-in-1
Er worden dit jaar verschillende thema’s behandeld waarbij met sommige opdrachten de hulp van ouders gewenst is. Eigen inbreng is ook leuk! De bijbehorende flyers volgen later. Dit schooljaar komen de volgende Alles-in-1 projecten aan bod: 
Project 1: Europa
Project 2: Geloof  
Project 3: Middeleeuwen 
Project 4: Communicatie  
Project 5: Planten 

In de week voor een vakantie is er inloop om te komen bewonderen wat de klas heeft geleerd en gemaakt tijdens het project.

Verkeer
Met het oog op het verkeersexamen in groep 7, wordt in groep 6 al wat meer nadruk op verkeer gelegd. Dit jaar krijgen de kinderen verkeersles uit de verkeerskrant.  

 

Moestuinen
Vanaf het begin van het groeiseizoen, rond april, brengt groep 6 iedere week een bezoek aan de moestuinen bij stadstuin Rusthout. In kleine groepjes verzorgen de kinderen hun moestuin.  https://stadstuinrusthout.nl/

Huiswerk en toetsen
In groep 6 krijgen de kinderen twee keer in de week huiswerk. Op maandag is dit taal, op dinsdag is dit rekenen. We oefenen het gebruik van de agenda intensief. Hier schrijven we al het huiswerk en de toetsen in op. De toetsen van Alles-in-1 zijn op vrijdag, de toetsen van Alles Apart meestal op donderdag. Als er voor toetsen geleerd moet worden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld (bijvoorbeeld bij topografie).

De houden dit jaar een boekbespreking en een spreekbeurt. Alle werkstukken worden op school gemaakt, hier hoeft thuis niet aan gewerkt te worden.

We gaan er met zijn allen een topjaar van maken!