Groep 5A

Dit jaar zijn juf Maartje en juf Rian de groepsleerkrachten van groep 5.  

Juf Maartje werkt op maandag en dinsdag in groep 5. 
Ze is te bereiken op het volgende e-mailadres: m.muller@marberna.nl   

Juf Rian staat op woensdag t/m vrijdag voor de groep. Op dinsdag werkt juf Rian als ondersteuner voor groep 6. Ze is te bereiken op het volgende e-mailadres: r.nijdam@marberna.nl 

Wij waarderen het als u ons steeds beiden contacteert via de mail. Zo blijven wij alle twee van alle leerlingen even goed op de hoogte.  
 

Groep 5 boft dit jaar, want zij hebben nog twee extra juffen. Juf Mabel en juf Melissa.  

Juf Mabel is onderwijsassistente en zal op maandag en op dinsdag in de groep zijn om de leerlingen en leerkracht extra te ondersteunen. Zij is te bereiken via m.vanhaaften@marberna.nl  

Op donderdag is juf Melissa, die al bekend is bij de leerlingen, de leerkrachtondersteuner in de groep. Zij is te bereiken via m.pouwel@marberna.nl 
 

Praktische informatie 
 
Gym  
Groep 5 heeft twee keer in de week gym. Op maandagmiddag van 13.00 uur tot 14.00 uur en op donderdagochtend van 11:00 uur tot 12:00 uur. Aangezien er vaak gymspullen kwijtraken, raden wij aan om de spullen van een naam te voorzien.  

 
Thema project (Alles-in-1) 

In groep 5 gaan de leerlingen in de Alles-in-1 boeken aan de slag met verschillende projectenSommige projecten zullen met de groepen 5 t/m 8 gelijk lopen en wij proberen dan ook groepsdoorbrekend te werken met bijvoorbeeld een knutselcircuit in de verschillende groepen. Er wordt dit jaar gewerkt met 5 verschillende projecten en dit duurt telkens 5 weken.  

 
Dit schooljaar komen de volgende projecten aan bod:  
Project 1: Nederland  
Project 2: Geloof  
Project 3: Prehistorie, Grieken en Romeinen  
Project 4: Communicatie  
Project 5: Planten 

 

Topografie 

Tijdens het 1e project (Nederland) krijgen de leerlingen leerwerk mee naar huis en leren zij de verschillende provincies kennen met hun rivierenplaatsen en gebieden. Wij besteden hier op school ook aandacht aan en u wordt tijdig bericht wanneer alle toetsen zullen gaan plaatsvinden.  

 

Tafeldiploma 

In groep 5 zullen er per periode enkele tafeltoetsen worden afgenomen waar u tijdig van op de hoogte wordt gesteld. Op school zullen wij er genoeg aandacht aan besteden en de kinderen krijgen ook zelf de tijd om op school met de tafels aan de slag te aan. Wij zouden u willen vragen om de tafelsommen ook zeker thuis te gaan oefenen. Op www.tafeldiploma.nl kunt u op een eenvoudige manier alle tafels oefenen. Het streven is dat iedere leerling naar groep 6 zal gaan met een tafeldiploma op zak. Als u vragen heeft, mail ons dan gerust!  

 

 

 
Wij hebben er heel veel zin in en gaan er met elkaar een mooi schooljaar van maken!