Alle ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van de Maria Bernadette zijn automatisch lid van de oudervereniging. De vereniging stelt zich (gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van de kinderen) ten doel de samenwerking tussen de ouders, schoolleiding en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van leerlingen te bevorderen.

Om alle activiteiten te coördineren kent de oudervereniging een bestuur, de ouderraad (OR) genaamd. Deze ouderraad wordt voor drie jaar gekozen in de jaarlijkse algemene ledenvergadering en komt ieder schooljaar ongeveer 6 keer bijeen. Doel van dit overleg is de coördinatie van de activiteiten en de budgetverdeling van de commissies en de werkgroepen. Aan de ouderraadsvergadering neemt ook een teamlid deel om zaken van gemeenschappelijk belang goed af te kunnen stemmen.

De Maria Bernadette heeft een enthousiaste en actieve ouderraad om alle activiteiten te kunnen organiseren. Denk daarbij aan de organisatie van onder andere Schoolreis, Kinderboekenweek, Sinterklaas en nog veel meer leuke activiteiten.

Zou u ook bij dit proces betrokken willen zijn? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Stuur een mail naar een van de bestuursleden of spreek iemand van ons aan op het schoolplein.

 

De stukken voor de jaarvergadering vindt u hier:
12-10-20 agenda ALV
Verlies- en winstrekening incl. begroting Kwaliteitsfonds OR 2019-2020 
2019-2020 jaarverslag OR
ALV notulen 2019
Balans OR 2019-2020 tbv ALV
Verlies- en winstrekening incl. begroting Ouderbijdrage en Schoolreis OR 2019-2020