Informatie over de mogelijkheden voor kinderen met (hoog) begaafdheid

Interne plusklas ( wordt gegeven per bouw door de ondersteunende leerkracht)

·        Leerlingen die in aanmerking komen voor onderwijs voor excellente leerlingen  op schoolniveau zijn:

·        kinderen die A+ scoren op meerdere vakgebieden en/of;

·        kinderen waarbij d.m.v. een extern IQ onderzoek aangetoond is dat zij excellente leerlingen zijn waarbij de betrouwbaarheidsinterval  120 omvat.

·        We bieden de kinderen Levelwerk dat uitdagende taken bevat. Het gewone werk wordt compact gegeven, waardoor ze tijd overhouden voor andere taken.

·        In het programma van de groep krijgen kinderen keuzemogelijkheden waardoor de leerkracht zeker voor deze groep kinderen uitdagende opdrachten selecteert.

 

Bovenschoolse plusklas

Deze plusklas wordt op eigen initiatief door een aantal scholen van Panta Rhei voortgezet. De kosten worden gedragen door de deelnemende scholen. Wij nemen deel. Er doen nu 4 kinderen mee uit groep 6 en 2 kinderen uit groep 7.

Voor wie: leerlingen die in groep 5, 6, 7 of 8 zitten en voldoen aan de volgende criteria (uitgebreide versie zie bijlage 2):

·        Leerlingen waarbij d.m.v. een extern IQ onderzoek aangetoond is dat zij excellente leerlingen zijn en/of

·        leerlingen van scholen, die na het volgen van de 1-zorgroute tenminste een half jaar aantoonbare handelingsplanning hebben gevolgd, met onvoldoende resultaat en/of

·        op de eigen school gesignaleerd en gediagnosticeerd d.m.v. bijvoorbeeld; het DHH of SIDI-3 en/of

·        excellente leerlingen die op de eigen school in de eigen groep ( en mogelijk ook nog buiten de groep) een aangepast onderwijsaanbod krijgen dat nog te weinig tegemoet komt aan de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling. De reguliere school moet aan kunnen geven wat de leerling mist / nodig heeft en/of

·        excellente kinderen, die twice exceptionel zijn, waarbij de aanpassingen op de school nog te weinig tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling.

   Programma

·        Huidig programma van de Panta Rhei plusklas (raadsel & stelling, Spaans, drama en project)

·        Er wordt schoolwerk meegegeven aan leerling (Raadsel & stelling, Spaans en Project) dat geïntegreerd moet worden in de reguliere groep

·        Vrijwel het hele schooljaar

·        Aanmelding:

·        Bij eigen school en in samenspraak met de coördinator bovenschoolse plusklas.

·        Locatie: Springplank, Leidschendam

 

Groep 9

Deze plusklas wordt bovenschools bekostigd. Hierin wordt samengewerkt met Gymnasium Novum.

Voor wie: leerlingen die op het primair onderwijs zitten in groep 7 of 8 van één van de 16 scholen van Panta Rhei met als criteria dat de leerling:

·        aantoonbaar beheersen van de lesstof van de basisschool én (verplicht)

·        een IQ van 130 en hoger dat is aangetoond d.m.v. een IQ-onderzoek en/of;

·        een brede ontwikkelingsvoorsprong en/of;

·        een uitstroomverwachting van minimaal VWO eind groep 8 en/of;

·        gedragskenmerken heeft van een hoogbegaafde leerling en/of;

·        sociaal-emotioneel nog niet klaar is voor het voortgezet onderwijs.

Programma

·        Het gaat om twee dagdelen per week vanaf de Herfstvakantie 2019 tot de Meivakantie (groep 8) en mogelijk langer voor groep 7

·        Lessen van vakleerkrachten en leerlingen klas 4/5 (die deelnemen aan pre-university) van Gymnasium Novum op VO niveau.

·        Lessen rond emotionele en sociale ontwikkeling, executieve functies en onderzoekend- en ontwerpend leren

·        Er wordt schoolwerk meegegeven voor de reguliere school, dat geïntegreerd moet worden in het reguliere lesprogramma (in tijd die over blijft door het compacten van de lesstof).

·        Aanmelding:

·        De reguliere school van de leerling doet de aanmelding bij de coördinator van groep 9 en in een commissie (Novum/Panta Rhei) vindt de selectie plaats

·        Aantal plekken in groep 9: 10-12 leerlingen

·       Locatie: één dagdeel op de Margrietschool en één dagdeel op Gymnasium Novum (nog niet definitief)

Van onze school neemt nu één leerling deel

 

Huygensklas

Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen zijn:

·        Leerling die hoog scoort, goed kan leren en wat uitdaging kan gebruiken (VWO leerling).

·        Leerling hoeft niet hoogbegaafd te zijn

·        Programma:

·        Het gaat om 16 dagdelen, die één keer per week plaatsvinden. Waarvan acht vóór en acht ná de Kerstvakantie

·        Programma bestaat uit introductie van een aantal vakken (in vorm van een lessencyclus) die ook op het Novum gegeven worden.

·        Er wordt géén huiswerk meegegeven om op de reguliere school te maken

·        Aanmelding:

·        De reguliere school van de leerling doet de aanmelding bij het Gymnasium Novum

·        Aantal plekken per school bij de Huygensklas: twee per school

·        Locatie:  Gymnasium Novum

Van onze school nemen twee kinderen uit groep 8 deel.

 

Kortom

·        De bovenschoolse plusklas vindt één dagdeel in de week plaats en is voor de excellente leerling die meer nodig heeft dan de reguliere school kan bieden.

·        De Huygensklas is voor de ‘goede’ VWO leerling waarin ze in 16 dagdelen kennis maken met het brede Gymnasium Novum aanbod.

·        Groep 9 is voor de leerling die in groep 7 of 8 de lesstof van de basisschool beheerst en door middel van een wekelijks programma, dat in samenwerking met Gymnasium is ontworpen, een aanbod krijgt waardoor hij/zij zich kan blijven ontwikkelen en motiveren.

 

We hopen dat bovenstaande wat meer duidelijkheid geeft.