Geschiedenis van al weer 85 jaar r.-k. onderwijs in Leidschendam

De school stond niet altijd op de huidige locatie. De oprichting van de school was al op 1 januari 1933. De school was alleen bedoeld voor meisjes.
In 1944 wordt de school voor het eerst een gemengde school, daar de jongens van de Willibrordusschool tijdelijk les krijgen in de Mariaschool.
In 1953 verhuist de school naar de Prins Berhnardlaan.
In 1967 krijgt de school het eerste "lekenhoofd": dhr. Sarolea. Tot dan toe is de leiding van de school in handen geweest van zusters.
In 1980 wordt het 20 jarig bestaan van Bernadettes Kleuterhof gevierd. En in 1985 wordt de RK Basisschool Maria Bernadette opgericht onder de leiding van dhr. Van Doorn en wordt het gebouw aan de van Ruysdaellaan in gebruik genomen.

Dit schoolgebouw is dan inmiddels aangepast. De Maria Bernadette beschikt dan over acht lokalen, een speelzaal en een aula. 
Het onderwijs verandert. In de groepen neemt het zelfstandig werken toe. De kinderen kunnen tijdens het zelfstandig werken vaker zelf de volgorde van hun werk kiezen, en er is ook meer differentiatie binnen leerstof mogelijk. Zo komt er nieuw materiaal de school binnen voor een individuele aanpak, zijn we met planners gaan werken en zijn er nieuwe methodes aangeschaft. En uiteraard is ict op onze school niet meer weg te denken.
In het begin waren er totaal 4 MSX-computers in de hele school. Alle programma's stonden op floppy-disks en programma's waren geschreven in MSX-basic. De leerkrachten werkten met kleine, vaak zelfgemaakte programmaatjes.
Het ministerie van Onderwijs had in 1993 het Comenius-project bedacht. Leerkrachten kregen een nieuwe cursus en…de eerste echte PC 's werden afgeleverd in de school.  In 2002 werden alle Leidschendamse scholen voorzien van de nieuwste computers en een netwerk. Kort erna werd de website gelanceerd, die inmiddels geregeld geraadpleegt wordt door ouders en kinderen. 

De school is de periode daarna nog een beetje gegroeid en opnieuw verbouwd.  In de voormalige aula werden twee lokalen gerealiseerd en aan de straatzijde van de school zijn twee lokalen gerealiseerd. In 2003 kregen we een een nieuwe aula en een grotere personeelsruimte.. Het Mariabeeld dat altijd prominent hing aan de voorzijde van het gebouw van de Mariaschool aan de Bernhardlaan heeft een mooi plekje gekregen aan de straatzijde van de school.
In 2003 werd mevrouw Klooster aangesteld als directeur Onder haar leiding is een begin gemaakt met een nieuwe methodiek voor ons onderwijs: het coöperatief leren, waarmee we ons onderwijs 'millennium-proof' denken te maken. In 2011 ging mevrouw Klooster naar de Pius X school in Voorburg en  werd mevrouw van Workum directeur.
In 2017 zijn we, onder leiding van dhr Duijs, gestart met Snappet; voor alle kinderen van de groepen 4 t/m 8 een eigen tablet. 
In de laatste weet van mei vieren we dit jaar ons 85 jarig bestaan.